Reklama
 
Blog | Martin Půlpitel

Vědecký žebříček českých vysokých škol

Opravdu světově porovnatelnými, a tedy kvalitními českými školami jsou jen Univerzita Karlova a ČVUT v Praze. Ostatní české vysoké školy nemohou být ani z legrace přirovnávány k evropské špičce bez toho, aby pořádně přidaly na poli vědy. Nicméně vědecký žebříček českých vysokých škol nabízí i mnohá překvapení.

V návaznosti na každoroční žebříček Hospodářských novin (HN);   chemie, informatika, medicína, práva a bouřlivou diskusi na internetu, facebooku a po e-mailové korespondenci mezi redaktorkou HN Janou Machálkovou a děkanem FI MU prof. Jiřím Zlatuškou, jsem se rozhodl zpracovat vlastní žebříček českých vysokých škol opírající se čistě o tvrdé vědecké výsledky.

České vysoké školy se neobjevují v hojném počtu ve světových žebříčcích typu Academic Ranking of World Universities (ARWU)  nebo The QS, a proto je nelze lehce využít k porovnání. Opravdu světově porovnatelnými, a tedy výbornými českými školami jsou jen Univerzita Karlova (ARWU 201-300, The QS 267) a ČVUT v Praze (The QS 401-450). Masarykova univerzita (The QS 551-600) a VUT (The QS 551-600) žebříček uzavírají. Připomenu, že různé zdroje uvádí, že na světě je 10 000 – 18 000 institucí poskytujících terciární vzdělávání, a proto je možné brát umístnění v první pětistovce za opravdu dobrý výsledek.

Žebříček HN není rozhodně ideální, to není ostatně žádný, ale je moc dobře, že se vůbec někdo o porovnávání českých škol pokouší. Z frází představitelů našich různých vysokých škol typu: „Naše škola patří k evropské (či dokonce světové) špičce,“ se mi často točí hlava.

Reklama

Ve světových žebříčcích jsou vždy důležité vědecké výsledky, viz metodika ARWU nebo The QS. Vědecká data jsou lehce ověřitelná díky světovým databázím jako Web of Science nebo Google Scholar. I když nechci nijak obhajovat metodiku Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVi), tak se ve svém žebříčku opírám o Výstupy z hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2009.

Použil jsem jen ty nejkvalitnější vědecké výstupy v podobě článků v impaktovaných časopisech (dle RVVi tzv. J-článků) reps. přepočtené body za „J-články“ dle metodiky RVVi. Přepočtené počty akademických pracovníků jsem převzal z Výroční zprávy o činnosti vysokých škol Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Pokud by někdo věděl o přehledné tabulce s počty akademických pracovníku jednotlivých fakult, byl bych moc rád za její poskytnutí, mohl bych díky ní přepočítat vědecké výsledky fakult „na hlavu“.

 

Pořadí fakult dle bodů za impaktované články

Pořadí Název instituce Fakulta Počet bodů za impaktované články Počet impaktovaných článků
1 UK v Praze Matematicko-fyzikální fakulta 120 453,160 2 525,062
2 UK v Praze Přírodovědecká fakulta 64 283,287 1 463,487
3 UK v Praze 1. lékařská fakulta 54 665,478 1 189,542
4 MU v Brně Přírodovědecká fakulta 54 607,404 1 265,114
5 UP v Olomouci Přírodovědecká fakulta 36 749,183 761,455
6 UP Pardubice Fakulta chemicko-technologická 30 675,047 694,205
7 ČVUT v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 26 335,166 487,197
8 MU v Brně Lékařská fakulta 21 062,106 530,097
9 UK v Praze 3. lékařská fakulta 20 091,808 443,797
10 UK v Praze 2. lékařská fakulta 19 498,636 457,038
11 VŠCHT v Praze Fakulta chemické technologie 19 479,748 492,038
12 UK v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 16 656,543 407,975
13 VŠCHT v Praze Fakulta chemicko-inženýrská 16 559,997 360,195
14 ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická 16 525,541 399,776
15 VŠCHT v Praze Fakulta potravinářské a biochemické technologie 15 326,098 434,175
16 UP v Olomouci Lékařská fakulta 14 969,042 347,015
17 JU v ČB Přírodovědecká fakulta 14 144,544 288,722
18 UK v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové 13 469,366 393,781
19 UK v Praze Lékařská fakulta v Plzni 10 472,934 273,118
20 Mendelova univerzita Agronomická fakulta 9 451,079 222,590
21 ZU v Plzni Fakulta aplikovaných věd 7 994,516 236,281
22 VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství 7 549,972 180,398
23 VUT v Brně Fakulta chemická 6 465,685 236,744
24 UTB ve Zlíně Fakulta technologická 6 228,720 195,702
25 ČZU v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů 6 130,349 226,975
26 ČVUT v Praze Fakulta stavební 5 657,857 140,083
27 MU v Brně Fakulta informatiky 5 350,431 120,369
28 VFU Brno Fakulta veterinární hygieny a ekologie 5 061,737 213,867
29 ČVUT v Praze Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT 4 877,890 78,420
30 JU v ČB Ústav fyzikální biologie 4 809,749 99,160

Přehled všech 141 hodnocených fakult.

 

Pořadí vysokých škol dle bodů za impaktované články

Pořadí Název instituce Počet bodů za impaktované články
1 UK v Praze 327 067,55
2 MU 82 825,64
3 ČVUT v Praze 60 152,75
4 VŠCHT v Praze 53 651,29
5 UP v Olomouci 52 326,34
6 U Pardubice 31 364,01
7 JU v Čes. Bud. 26 163,22
8 VUT v Brně 21 586,07
9 MZLU v Brně 12 659,69
10 VFU Brno 11 257,59
11 ČZU v Praze 10 138,83
12 ZČU v Plzni 9 424,93
13 VŠB-TU Ostrava 7 461,75
14 UTB ve Zlíně 6 640,93
15 OU v Ostravě 4 645,13
16 TU v Liberci 4 372,35
17 UJEP v Ústí n. L. 4 324,40
18 SU v Opavě 4 038,56
19 VŠE v Praze 2 065,50
20 U Hr. Král. 589,27
21 AMU v Praze 104,88
22 AVU v Praze 0,00
23 JAMU v Brně 0,00
24 VŠP Jihlava 0,00
25 VŠTE v ČB 0,00
26 VŠUP v Praze 0,00

 

Pořadí vysokých škol dle bodů za impaktované články na hlavu

Pořadí Název instituce Počet bodů za impaktované články Přepočtený počet akademických pracovníků Počet bodů za impaktované články na hlavu
1 VŠCHT v Praze 53 651,29 589,76 90,9714
2 UK v Praze 327 067,55 4 372,67 74,7981
3 U Pardubice 31 364,01 562,70 55,7384
4 MU 82 825,64 1 544,86 53,6137
5 VFU Brno 11 257,59 252,60 44,5668
6 JU v Čes. Bud. 26 163,22 656,03 39,8811
7 UP v Olomouci 52 326,34 1 399,70 37,3840
8 ČVUT v Praze 60 152,75 1 718,32 35,0067
9 MZLU v Brně 12 659,69 437,60 28,9298
10 VUT v Brně 21 586,07 1 154,00 18,7054
11 ČZU v Praze 10 138,83 613,80 16,5181
12 UTB ve Zlíně 6 640,93 445,77 14,8976
13 SU v Opavě 4 038,56 282,95 14,2730
14 OU v Ostravě 4 645,13 463,05 10,0316
15 ZČU v Plzni 9 424,93 1 028,00 9,1682
16 UJEP v Ústí n. L. 4 324,40 477,20 9,0620
17 TU v Liberci 4 372,35 582,55 7,5055
18 VŠB-TU Ostrava 7 461,75 1 014,94 7,3519
19 VŠE v Praze 2 065,50 657,37 3,1421
20 U Hr. Král. 589,27 408,80 1,4415
21 AMU v Praze 104,88 292,61 0,3584
22 AVU v Praze 0,00 57,02 0,0000
23 JAMU v Brně 0,00 135,20 0,0000
24 VŠP Jihlava 0,00 80,49 0,0000
25 VŠTE v ČB 0,00 56,00 0,0000
26 VŠUP v Praze 0,00 79,11 0,0000

 

Přehled všech hodnocených škol.

Vítězství VŠCHT je zasloužené. V ČR má postavení asi jako Lucembursko při hodnocení bohatství regionu v EU. Tato menší škola má kvalitní vyrovnané fakulty, všechny se orientují na chemii, kde se velice dobře bádá a publikuje. Výborně dopadla Univerzita Karlova i Masarykova univerzita. ČVUT by vzhledem ke své velikosti a tradici mohlo značně přidat. Strojní fakulta VUT v Brně dosáhla dvakrát lepšího výsledku než stejná fakulta ČVUT.

Pozitivně překvapila Jihočeska univerzita v Českých Budějovicích. Její Zemědělská fakulta dosahuje srovnatelných výsledků jako celá Česká zemědělská univerzita v Praze bez fakulty Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů.

Víceméně všechny regionální vysoké školy mají velice nízké vědecké výkony až třeba na výjimku v podobě jedné fakulty (Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Západočeská univerzita v Plzni). Ostravské školy, Technická univerzita Liberec a pražská Vysoká škola ekonomická jsou ve vědě velice slabé.

Ani tento žebříček není určitě ideální, co vědní obor, to jiné zvyklosti a možnosti pro publikování (třeba na uměleckých školách jsou velice omezené, a tak jim nemějme za zlé, že skončily „na chvostu“). Nicméně pro hrubý přehled, která fakulta/škola je vědecky aktivní, úplně postačí. RVVi už zveřejnila Výstupy z hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2010, které zpracuji v dohledné době. Ale jelikož MŠMT ještě nezveřejnilo Zprávu o činnosti vysokých škol za rok 2010, omezím se pouze na kvantitativní výsledky jednotlivých fakult.

Počet impaktovaných článků
2 525,062
1 463,487
1 189,542
1 265,114
761,455
694,205
487,197
530,097
443,797
457,038
492,038
407,975
360,195
399,776
434,175
347,015
288,722
393,781
273,118
222,590
236,281
180,398
236,744
195,702
226,975
140,083
120,369
213,867
78,420
99,160

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama